Rezerwacja

 1. Rezerwację można dokonywać poprzez e-mail, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie.

 2. Podczas dokonywania wstępnej rezerwacji należy podać liczbę osób, która ma być zakwaterowana w apartamencie.

 3. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 30% kosztu całkowitego pobytu w terminie do 3 dni od wstępnej rezerwacji w przypadku rezerwacji dokonywanej z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku rezerwacji dokonywanych z wyprzedzeniem krótszym niż 2 tygodnie, termin wpłaty zadatku ustalany jest indywidualnie. Numer konta, na który należy wpłacić zadatek, podany jest w potwierdzeniu przyjęcia wstępnej rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny.

 4. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji o czym klient nie musi być poinformowany.

 5. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza akceptację regulaminu wynajmu apartamentów.

 6. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.


Przyjazd i wyjazd

 1. Zakwaterowanie w apartamencie w pierwszym dniu pobytu apartament może nastąpić w godzinach od 14.00 do 20.00, zaś w ostatnim dniu pobytu klient musi opuścić apartament do godziny 11.00. Przybliżoną godzinę przyjazdu i wyjazdu należy wcześniej ustalić z właścicielem.

 2. W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu. Przyjazd późniejszy niż w podanych powyżej godzinach może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu i ustaleniu godziny z właścicielem.

 3. Ewentualna nieobecność klienta w ustalonym dniu rozpoczęcia wynajmu będzie potraktowana jako zerwanie umowy.

 4. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględnione będą w miarę posiadanych możliwości.

 5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany nie zwracamy wniesionych opłat za niewykorzystany termin pobytu.

 6. Klucze do apartamentu przekazane są klientowi po sprawdzeniu stanu zastanego ze spisem inwentarza i opłaceniu należności za cały pobyt przez klienta.

 7. Płatność za pobyt w dniu przyjazdu musi być dokonywana gotówką. Nie akceptujemy kart płatniczych. Istnieje możliwość płatności przelewem, jednak środki muszą się znaleźć na koncie właściciela apartamentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu.

 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu apartamentu przez osobę odbierającą klucze. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub ubytków w apartamencie powstałych z winy klienta, kaucja zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o wartość powstałych zniszczeń i ubytków.

 9. Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczy do apartamentu w ostatni dzień pobytu. Zwrot kluczy następuje w wynajmowanym lokalu.

 10. Za zgubienie kluczy do apartamentu klient ponosi opłatę w wysokości 300 złotych. Jeżeli klient wynajmował apartament wraz z miejscem postojowym w garażu wielostanowiskowym pod budynkiem, za zgubienie pilota do bramy garażowej klient ponosi opłatę w wysokości 300 złotych.


Pobyt klienta

 1. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

 2. W przypadku, gdy klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 3. Klient zobowiązany jest do dbania o utrzymywanie wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient.

 4. W przypadku zastrzeżeń co do stanu technicznego lub czystości apartamentu, a także w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek innych niedogodności, Klient ma obowiązek ich zgłoszenia Wynajmującemu w ciągu 24h. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń. Podstawą reklamacji mogą być wyłącznie zastrzeżenia zgłoszone w wyznaczonym terminie oraz nie usunięte przez osobę wynajmującą w ciągu 24h.

 5. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w trakcie rezerwacji.

 6. Palenie jest zabronione w apartamentach.

 7. W apartamentach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty pozostawione w apartamencie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.


Ceny

 1. Cena podana przy każdym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w poszczególnych okresach roku, bez względu na liczbę przebywających w nim osób, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danego mieszkania.

 2. Podane ceny są cenami brutto.

 3. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (energia, woda, ogrzewanie).

 4. Do ceny należy doliczyć opłatę uzdrowiskową, liczoną od osoby, odprowadzaną do miasta Świnoujście

 5. W przypadku pobytów krótszych niż 2 dni może zostać pobrana dodatkowo jednorazowa opłata za końcowe sprzątanie apartamentu oraz pranie pościeli i ręczników. Wysokość ewentualnej opłaty za sprzątanie końcowe ustalone zostanie indywidualnie z klientem w trakcie realizacji rezerwacji.

 6. Dodatkowa wymiana pościeli lub ręczników dokonywana jest na życzenie Klienta za dodatkową opłatą.